reserveringsformulier

Fill out my online form.

Wanneer u zich niet houdt aan de regels van het horecabedrijf en/of de geldende regels van de overheid mbt Corona dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door uw handelen in strijd met die regels kan, en zal, op u worden verhaald.